Asgaard B&B gaat stoppen

Asgaard BB gaat stoppen

Een plekje buiten de wereld

Bijna 7 jaar lang was Asgaard BB een plekje buiten de wereld. Een plek waar bewoners en gasten zich konden terugtrekken van de drukke wereld met al zijn beslommeringen.

Dat is nu afgelopen. In de zomer van 2020 wordt een enorm windpark gebouwd in de directe omgeving van Asgaard. 45 windturbines met een tiphoogte van 210 meter zullen de horizon voor de komende 20 jaar gaan bepalen. Er komt een einde aan de rust en stilte en de diep donkere nachten.

Wij hebben al het mogelijke gedaan om dit tegen te houden maar onze overheid vind dat het gewoon mogelijk moet zijn om de inwoners van dit gebied op te zadelen met alle negatieve gevolgen van een windpark. Het proces was om te huilen en heeft ons vanaf 2011 bezig gehouden.

Hoe is het allemaal zo gekomen?

Nederland heeft besloten om in 2020 6000 Mw aan windturbines op land in werking te stellen. Dat zijn ongeveer 1500 windturbines van meer dan 200 meter hoog. Om dat mogelijk te kunnen maken moesten de geluidsnormen worden aangepast omdat het anders niet zou passen in Nederland volgens de oude normen. Nu mag er zo maar een windturbine binnen 350 meter van een woning worden geplaatst. In 2010 zijn de normen aangepast, in 2011 zijn de zoekgebieden voor windenergie aangewezen.

De agrarisch ondernemers (landeigenaren) in deze omgeving hadden in 2010 hun plannen al klaar en hebben direct, toen het zoekgebied was aangewezen hun plannen ingediend bij het Rijk. Daar kregen ze het advies de 3 projecten die werden ingediend samen te voegen zodat het vermogen van de 3 afzonderlijke windparken samen boven de 100Mw zou uitkomen. Windparken van meer dan 100Mw vallen namelijk onder de Rijkscoƶrdinatie Regeling die weer onder de Crisis en herstelwet valt. Die wet beperkt de macht van de burger om in verzet te komen tegen plannen van het Rijk.

De ontwikkelaars van het windpark, de plaatselijke windboeren,  verdienen erg goed aan dit project. De omwonenden kunnen een verzoek tot planschade indienen, maar de vergoeding die hier uit komt is zeer gering. En zal niet opwegen tegen het verlies van rust, ruimte en woningwaarde. Daarnaast vrezen wij een slachting onder de vogels en vleermuizen. Het bijzondere veenkoloniale landschap zal veranderen in een industriĆ«le woestenij.

Lees een verslag over dit drama in vele bedrijven dat in Trouw werd gepubliceerd

 

Overigens zijn wij wel van mening dat het roer om moet als het gaat om de energie transitie. U als gast weet dat omdat wij zelf ook ons steentje bijdragen met onze eigen energievoorziening.  Maar de wijze waarop dit plan wordt gerealiseerd is beneden elk peil. Draagvlak onder inwonenden van Nederland is noodzakelijk voor een effectieve transitie. De manier waarop dit windpark door de strot van de omwonenden is gedrukt werkt averechts en is geenszins een voorbeeld van democratische procesgang.

De wereld slokt Asgaard op

Wij vinden in elk geval dat we in Asgaard BB niet meer kunnen bieden wat het belangrijkste is; rust en ruimte. En met pijn in ons hart zetten we dan ook de verhuur van onze accommodatie stop.

Vanaf 1 juli 2020 is onze accommodatie niet meer beschikbaar.

We willen alle vaste en incidentele gasten hartelijke danken voor hun verblijf en de rijkdom aan ervaringen die ons dat heeft gegeven. We hopen dat ze elders toch een mooie plek kunnen vinden om te genieten van rust, ruimte en echte duisternis. Maar in Nederland zal het zeer zeldzaam worden. Omdat de volgende 6000 Mw windenergie op land al weer gepland wordt.

We zijn er van overtuigd dat uiteindelijk gezond verstand zal winnen en men zal begrijpen dat het inzetten van windenergie op deze manier geen oplossing is voor een doeltreffend en duurzaam energie beleid. Jammer genoeg zal tegen die tijd heel Nederland vol staan met roestige bewijzen van ons gelijk.

Met droevige groet,

Paul & Jessica